OGRODY, PARKI, ZIELEŃ MIEJSKA

 

Działalność pracowni jest odpowiedzią na potrzebę wprowadzenia ładu właściwego naturze w miejsce tworzonego przez człowieka mimochodem chaosu.

Naczelną zasadą funkcjonowania pracowni jest dążenie do perfekcji w pracy nad każdym tematem. Jej efektem są projekty nie tylko profesjonalnie przygotowane, ale przede wszytkim kreujące nową jakość przestrzeni. Harmonijne połączenie bogatego, barwnego świata roślin i architektury tworzy krajobraz za którym wszyscy tęsknimy.